05. junij 2007

Jutri se Univerzitetnem medicinskem centru v Groningenu na Nizozemskem prične Mednarodni simpozij študentov medicinskih ved, ki bo trajal do 9. junija 2007. Na simpoziju bosta svoje raziskovalno delo predstavili tudi slovenski študentki, in sicer študentka mikrobiologije Katarina Maher in študentka biokemije Vesna Todorovič.
Želimo vama uspešno predstavitev!

Tuberkuloza napada

Tuberkuloza ni bolezen preteklosti.
Od pojava sevov bakterije, odpornih na antibiotike postaja okužba z Mycobacterium tuberculosis vse bolj zaskrbljujoča, zdravljenje pa dolgotrajno in težavno.
Okužba sicer ni zlahka prenosljiva, bolnik naj bi bakterijo v povprečju prenesel le na 10 do 15 ljudi na leto, ker pa je okužba lahko neopazna in se lahko vleče leta, večina držav pa nima zakonov, s katerimi bi lahko bolnike, ki odklonijo zdravljenje, izolirala v prisilno karanteno, število obolelih drastično narašča.
Prav te dni se Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in ameriški Center za nadzor bolezni (CDC) ukvarjata s primerom letalskega potnika na letu iz ZDA v Evropo, okuženega z na zdravila močno odpornim sevom povzročitelja tuberkuloze (XDR-TB).
Sicer pa poročilo WHO o številu obolelih za leto 2005 pravi tole:

Incidencea Prevalencea

All forms Smear-positivebWHO region number (thousands) per 100 000 pop number (thousands) per 100 000 pop number (thousands) per 100 000 pop

(% of global total)
Africa 2 529 (29) 343 1 088 147 3 773 511

The Americas 352 (4) 39 157 18 448 50

Eastern Mediterranean 565 (6) 104 253 za leto 47 881 163

Europe 445 (5) 50 199 23 525 60

South-East Asia 2 993 (34) 181 1 339 81 4 809 290

Western Pacific 1 927 (22) 110 866 49 3 616 206

Global 8 811 (100) 136 3 902 60 14 052 217

04. junij 2007

Life with science

Študentsko društvo za promocijo biotehniških ved organizira Mednarodno konferenco študentov biotehniških ved pod geslom Life with science, ki bo potekala med 7. in 11. novembrom 2007 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Konferenca bo obsegala sledeče sklope:

Zeleni sklop
Ekologija, biodiverziteta, krajinska arhitektura, okoljsko planiranje, gozdarstvo, varstvo okolja in naravne dediščine, paleontologija, biogeografija, obnovljivi viri, pedologija, klimatologija, razvoj podeželja

Modri sklop
Biokemija, biomedicina, mikrobiologija, biotehnologija, genetika, biofizika, sistemska biologija, imunologija

Oranžni sklop
Evolucija, sistematika, etologija, embriologija, morfologija, antropologija, fiziologija, primerjalna anatomija, nevrobiologija, botanika, zoologija

Rdeči sklop
Hortikultura, agronomija, zootehnika, prehrana, živilska tehnologija, tehnologija lesa, bioekonomika, agrarna tehnologija

Vse informacije v zvezi s samo konferenco dobite TUKAJ, v zvezi s prijavo pa TUKAJ.